Trình tự bán hàng thực hiện qua 4 bước như sau

Bước 1: Tư vấn khách hàng chọn phiên bản phần mềm phù hợp với nhu cầu

Trước khi thực hiện bán hàng cho khách hàng, cộng tác viên cần tư vấn để khách hàng lựa chọn đúng phiên bản cần sử dụng. 

– Về chế độ kế toán :

Hiện tại có 3 chế độ kế toán đang áp dụng cho doanh nghiệp

1. Chế độ kế toán chuẩn theo thông tư 200/2014/TT-BTC
  • Ngày có hiệu lực: 05/02/2015
  • Áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. 
  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp và phải thực hiện nhất quán trong năm tài chính (không bắt buộc).
2. Chế độ kế toán chuẩn theo thông tư 133/2016/TT-BTC
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
  • Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế…
3. Chế độ kế toán chuẩn theo thông tư 88/2021/TT-BTC
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
  • Thông tư này áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

 

Về cách phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa tham khảo tại Phân loại doanh nghiệp

– Hình thức sử dụng : 3 hình thức sử dụng
  1. Sử dụng cho 1 máy duy nhất : Chọn phiên bản rút gọn
  2. Sử dụng online thông qua mạng internet cho 1 hoặc nhiều máy : Chọn phiên bản Cloud
  3. Sử dụng cho nhiều máy trong mạng nội bộ : Chọn phiên bản Net

Tương ứng với từng chế độ kế toáncách sử dụng chọn phiên bản phần mềm phù hợp. 

Bước 2: Download phần mềm và cài đặt vào máy (thực hiện tại máy khách hàng)

1. Phiên bản rút gọn – Hướng dẫn cài đặtVideo

Phần mềm kế toán theo thông tư 200
.

Download file cài đặt

Phần mềm kế toán theo thông tư 133 dành cho DN nhỏ và vừa

Download file cài đặt

Phần mềm kế toán theo thông tư 133 dành cho DN siêu nhỏ

Download file cài đặt

Phần mềm kế toán theo thông tư 88 dành cho hộ, cá nhân kinh doanh

Download file cài đặt

2. Phiên bản cloud – Hướng dẫn cài đặtVideo

Phần mềm kế toán theo thông tư 200
.

Download file cài đặt
Thông tin sản phẩm, giá cả

Phần mềm kế toán theo thông tư 133 dành cho DN nhỏ và vừa

Download file cài đặt
Thông tin sản phẩm, giá cả

Phần mềm kế toán theo thông tư 133 dành cho DN siêu nhỏ

Download file cài đặt
Thông tin sản phẩm, giá cả

3. Phiên bản Net 

 • Cài đặt tại máy chủ

Download file cài đặt – Máy chủ windows XP, windows 7                                       Hướng dẫn cài đặtVideo

Download file cài đặt – Máy chủ windows 8-10, windows server                      Hướng dẫn cài đặtVideo

 • Cài đặt tại máy trạm
Phần mềm kế toán theo thông tư 200
.

Download file cài đặt
Thông tin sản phẩm, giá cả

Phần mềm kế toán theo thông tư 133 dành cho DN nhỏ và vừa

Download file cài đặt
Thông tin sản phẩm, giá cả

Phần mềm kế toán theo thông tư 133 dành cho DN siêu nhỏ

Download file cài đặt
Thông tin sản phẩm, giá cả

Phần mềm kế toán theo thông tư 88 dành cho Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Download file cài đặt
Thông tin sản phẩm, giá cả

Bước 3: Tiến hành đặt hàng và thanh toán (thực hiện tại website Vietdonghanh247.vn)

Xem phần hướng dẫn mua hàng

Bước 4: Kích hoạt bản quyền phần mềm, khách hàng xác nhận, hoàn thành đơn hàng (thực hiện tại máy khách hàng)

Cộng tác viên sau khi cài đặt thành công, vui lòng gọi phone hoặc nhắn tin số đơn hàng đến 0913 823 918 để thông báo. Mã kích hoạt bản quyền sẽ được gửi lại qua mail hoặc phone sau khi cập nhật đơn hàng. Cộng tác viên sử dụng mã này để kích hoạt bản quyền cho khách hàng như sau:

Bật kết nối internet

Đăng nhập vào phần mềm với tên đăng nhập là sa cùng mật mã hợp lệ lúc cài đặt phần mềm.

Đăng nhập thành công, chọn từ menu Hệ thống/Kích hoạt bản quyền phần mềm

Sau khi kích hoạt bản quyền thành công, cùng khách hàng ký biên bản nghiệm thu kỹ thuật theo mẫu, scan hoặc chụp ảnh zalo gửi về công ty. Hoàn tất qui trình bán hàng.

Cộng tác viên cần tham khảo tài liệu và video để nắm vững các bước, thực hiện thành thạo trước khi triển khai bán hàng (có thể download phần mềm từ website thực hành cài đặt tại máy cá nhân)

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vấn đề gì chưa rõ cộng tác viên vui lòng gửi mail về Vietdonghanh247@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp đến bộ phận phụ trách theo số điện thoại 0913 823918.


Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ - chúc các bạn thành công