Hái Lộc Đầu Năm - Tặng phần mềm kế toán

Chương trình đã kết thúc

Đối tượng và thể thức tham gia

1. Đối tượng tham gia :

Doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh thành lập mới năm 2023

2. Sản phẩm khuyến mãi :

Phần mềm kế toán KVIETPRO dùng cho DN nhỏ, siêu nhỏ.

Phần mềm kế toán KVIET88 dùng cho Hộ kinh doanh

    • Sản phẩm tặng vẫn bảo hành như bản có phí không phân biệt (cùng là một loại sản phẩm). Hỗ trợ miễn phí 1 năm.
    • Sản phẩm quà tặng không được qui đổi thành tiền.
    • Khi đăng ký tham gia chương trình khách hàng không mất bất kỳ khoản chi phí nào.

3. Thời hạn kết thúc khuyến mãi: Đến hết ngày 28/02/2023

4. Chúng tôi sẽ từ chối cung cấp key bản quyền nếu quý khách cung cấp thông tin ảo hoặc không thuộc đối tượng tham gia chương trình.

 

4. Đăng ký để nhận key bản quyền miễn phí


 

Cảm ơn quí khách đã đăng ký