Đồng Hành Doanh Nghiệp Việt - Tặng phần mềm kế toán

Đối tượng và thể thức tham gia chương trình

Chương trình đã kết thúc – Chúng tôi sẽ thông báo đến quý khách khi có chương trình mới.

1. Đối tượng tham gia :

Doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ thành lập mới năm 2020.

2. Sản phẩm khuyến mãi :

Phần mềm kế toán KVIETPRO dành cho DN nhỏ, siêu nhỏ.

    • Sản phẩm tặng vẫn bảo hành như bản có phí không phân biệt (cùng là một loại sản phẩm). Hỗ trợ miễn phí 1 năm.
    • Hỗ trợ tích hợp hóa đơn điện tử của nhà cung cấp VNPT, VIETTEL không mất phí.
    • Sản phẩm quà tặng không được qui đổi thành tiền.
    • Khi đăng ký tham gia chương trình khách hàng không mất bất kỳ khoản chi phí nào.

3. Thời hạn kết thúc khuyến mãi: Đến hết ngày 30/11/2020.

4. Chúng tôi sẽ từ chối cung cấp bản quyền nếu quý khách cung cấp thông tin ảo hoặc không thuộc đối tượng tham gia chương trình.

 

4. Đăng ký để nhận thông báo khi có chương trình khuyến mãi mới


 

 

Cảm ơn quí khách đã đăng ký