Lưu trữ thẻ: kế toán hộ kinh doanh

HỘ KINH DOANH LÀM KẾ TOÁN THẾ NÀO, AI CÓ THỂ LÀM KẾ TOÁN CHO HỘ KINH DOANH.

Ngày 11/10/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 88/2021/TT-BTC, hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Đối tượng áp dụng Thông tư này là : –  Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định […]