Xin quí khách vui lòng đóng ticket sau khi chúng tôi đã thỏa mãn yêu cầu hỗ trợ của quí khách, hoặc tiếp tục gửi thêm yêu cầu tại ticket hiện tại nếu còn vấn đề gì chưa rõ.

chúng tôi sẽ trả lời quí khách trong thời gian sớm nhất