MỨC HOA HỒNG CỘNG TÁC VIÊN BÁN HÀNG

  1. Hoa hồng giới thiệu khách hàng: 20% tính trên doanh số hoàn thành
  2. Hoa hồng bán hàng: 40% tính trên doanh số hoàn thành

 

Doanh số hoàn thành của tháng vượt 50 triệu sẽ được thưởng thêm 5% hoa hồng tính trên doanh số vượt 50 triệu.

Thời điểm áp dụng : Kể từ ngày 1/7/2021 đến khi có mức mới thay thế.

Đăng ký cộng tác viên

Giám đốc 

 

CHÚC CÁC BẠN ĐẮT HÀNG - THU NHẬP TỐT