Không yêu cầu máy có cấu hình cao.

– Phần mềm chạy trên hệ các điều hành từ Windows XP đến Windows 10. Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng, hỗ trợ tiếng Việt, cài đặt đơn giản.

– Hoạt động trên máy đơn 1 người sử dụng, mạng cục bộ cho đến máy ảo Cloud (ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, truy cập 24/7 bất cứ nơi nào có mạng Internet).

Tích hợp sẵn công cụ hỗ trợ xuất hóa đơn điện tử.

– Đã tích hợp với hệ thống hóa đơn điện tử của 2 nhà cung cấp VIETTEL và VNPT. Chỉ cần click chuột là có thể phát hành hóa đơn, hủy hóa đơn, tải bản thể hiện ngay trong phần mềm.

– Dữ liệu luôn đồng bộ giữa dữ liệu kế toán và dữ liệu hóa đơn điện tử của doanh nghiệp. Chỉ cần nhập liệu 1 lần duy nhất, tiết kiệm thời gian và tránh sai sót.

– Hỗ trợ in thông tin lên các mẫu hóa đơn đặt in của doanh nghiệp.

Áp dụng hình thức kế toán Nhật Ký Chung.

– Số liệu phát sinh hàng ngày chỉ cập nhập 1 lần duy nhất, ghi sổ kép, hạch toán đồng thời chi tiết và tổng hợp :

– Chứng từ thu, chi, nhập, xuất, hóa đơn, chứng từ khác được cập nhật trực tiếp trên máy. Phần mềm tổng hợp, xử lý từ các số liệu này để tạo ra hệ thống sổ sách và các báo cáo kế toán theo qui định.

– Hạch toán và in trực tiếp ủy nhiệm chi trên các form mẫu in sẵn của các ngân hàng thương mại tránh sai sót thông tin bị trả về hoặc phải điều chỉnh.

– Phục vụ cho công tác kê khai thuế giá trị gia tăng kịp thời : Kết xuất bảng kê thuế đầu ra, đầu vào để cập nhật vào dữ liệu của phần mềm HTKK.

– Bảng tính khấu hao tài sản cố định và lập chứng từ hạch toán khấu hao do phần mềm tổng hợp từ số liệu người sử dụng đưa vào, người sử dụng chỉ cần vài thao tác click chuột sẽ lập được bảng tính khấu hao và bút toán hạch toán .

– Sử dụng danh mục định khoản mẫu để giảm bớt khối lượng công việc khi nhập liệu, chuẩn hoá nghiệp vụ phát sinh. Khi cập nhật chứng từ phát sinh hàng ngày có thể sử dụng danh mục này để nhập liệu vừa mang tính thống nhất, vừa mang tính chuyên nghiệp.

– Việc sửa sai thuận tiện có thể thực hiện dễ dàng trên máy, sai đâu sửa đó.

Dữ liệu được lưu trữ theo từng năm, truy cập báo cáo bất kỳ thời điểm nào.

– Có thể truy cập số liệu của nhiều năm. Mỗi 1 năm phần mềm lưu trữ 1 bộ dữ liệu của năm, khi muốn truy cập số liệu của năm nào người sử dụng chỉ cần khai báo năm là có thể truy cập được số liệu.

– Cuối năm, khi khoá sổ, phần mềm sẽ tự động lập hệ thống sổ sách cho năm sau. Chuyển số dư cuối năm các tài khoản, chi tiết tài khoản sang số dư đầu năm sau để người sử dụng tiếp tục cập nhật số liệu kế toán của niên độ mới.

– Thông tin có thể truy cập tức thời bất cứ thời điểm nào trong năm ( tiền mặt, hàng tồn kho, nợ phải thu phải trả,doanh thu,…)

Các công cụ kiểm lỗi dữ liệu tiện ích

– Kiểm tra hàng âm kho, chỉ ra mặt hàng nào nhập xuất không hợp lý, hỗ trợ việc sửa sai.

– Kiểm tra quỹ tiền mặt, báo đỏ khi âm quỹ tiền mặt.

– Báo đỏ số dư tài khoản không hợp lý.

– Kết xuất sang file Excel các bảng biểu, sổ sách kế toán.

Công cụ sao chép phiếu hỗ trợ việc nhập liệu cực kỳ nhanh và chính xác. 

Hệ thống báo cáo tài chính được cập nhật theo các chuẩn mực kế toán, văn bản pháp qui, tương thích với HTKK.

Hỗ trợ kết xuất báo cáo tài chính ra file XML để cập nhật vào phần mềm HTKK lập báo cáo gửi cho cơ quan thuế hàng năm mà không cần nhập liệu thủ công.

Lưu trữ các tài liệu số hóa, ghi chú thông minh, lưu dự phòng an toàn thông tin.

– Tài liệu của doanh nghiệp (hóa đơn điện tử, file dữ liệu Word, Excel, File PDF, file ảnh,…) phân loại phù hợp được lưu trữ ngay trong dữ liệu của KVIETPRO.

– Doanh nghiệp dễ dàng truy cập các thông tin quan trọng, không mất thời gian tìm kiếm tài liệu. Chức năng ghi chú thông minh liên kết đến những file thường xuyên sử dụng, địa chỉ trang web thường truy cập rất tiện lợi.

– Lưu dự phòng 7 ngày trong tuần, hoặc có thể lưu dự phòng tùy ý. Phục hồi dữ liệu nhanh chóng khi có sự cố. Tài liệu của doanh nghiệp sẽ an toàn khi tuân thủ các qui ước trong việc lưu dự phòng dữ liệu.

Hệ thống được xây dựng trên nền cơ sở dữ liệu SQLSERVER của Microsoft.

SQLSERVER nổi tiếng về tính an toàn và bảo mật. Người sử dụng sẽ được phân từng quyền cụ thể đối với từng chức năng, từng nghiệp vụ, từng phần hành kế toán (Ai được quyền lập phiếu, điều chỉnh, xóa,…. sẽ được cụ thể hoá khi phân quyền người sử dụng).

Một số hình ảnh về phần mềm kế toán KVIETPRO