NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN KVIETPRO

Ghi sổ kép, hạch toán tổng hợp và chi tiết đồng thời.

Khi lập phiếu, định khoản các bút toán tài khoản được sử dụng kèm theo các mã chi tiết tương ứng ( mã khách hàng, mã vật tư, mã tài sản cố định, mã chi tiết tài khoản ngân hàng, mã chi tiết chi phí,… tùy theo từng loại tài khoản).

Khi lập bút toán ghi sổ phần mềm ghi đồng thời vào sổ tổng hợp và sổ chi tiết tương ứng. Vì vậy số liệu tổng hợp và chi tiết luôn luôn ăn khớp với nhau.

Hỗ trợ xuất hóa đơn điện tử ngay trong phần mềm, chỉ cần cú click chuột

Công cụ hỗ trợ nhập liệu tiện ích

Sử dụng máy tính tay khi đang nhập liệu, dán kết quả tính toán từ máy tính vào vùng dữ liệu đang nhập, không cần sử dụng máy tính bên ngoài để tính toán kết quả.

Sao chép phiếu từ phiếu hiện hành (đối với những phiếu tương tự nhau dùng chức năng này tiết kiệm công sức nhập liệu)

Công cụ tìm với nhiều tiêu thức khác nhau dễ dàng tìm ra chứng từ thỏa mãn điều kiện. Đối với những vùng dữ liệu chuỗi (họ tên, diễn giải,…) khi nhập chuỗi cần tìm không cần phân biệt chữ hoa, chữ thường, khoảng trắng vì vậy kết quả tìm sẽ trả về chính xác theo nội dung chứ không phụ thuộc vào cách nhập liệu (ví dụ: So sánh 2 chuỗi Trung      hiếu và trung hiếu  là như nhau).

 

Công cụ kiểm lỗi nhập liệu

Kiểm tra việc nhập dữ liệu phiếu thu, chi gây ra tình trạng âm quỹ bất hợp lý

Kiểm tra việc nhập dữ liệu phiếu nhập, xuất gây ra tình trạng âm kho bất hợp lý

Cảnh báo tồn kho khi nhập dữ liệu xuất kho

Lập bảng tính khấu hao hàng tháng chỉ bằng 1 click chuột

 

  • Trao đổi dữ liệu copy, past tương thích hoàn toàn với Excel, kết xuất sổ sách, báo cáo sang file Excel khuôn mẫu định dạng sẵn.
  • Sổ sách, báo cáo được tổng hợp từ dữ liệu nhập hàng ngày, người sử dụng không cần nhập lại những chi tiêu trùng lắp
  • Báo cáo nhanh bất kỳ thời điểm nào trong năm (tồn kho, công nợ,…)
  • Có thể mở nhiều cửa sổ đồng thời để thao tác các nghiệp vụ khác nhau (cửa sổ 1 làm phiếu thu, chi, cửa sổ 2 xem sổ sách,…) , di chuyển qua lại giữa các cửa sổ dễ dàng, không phải thoát ra từng phần hành khi muốn làm phần hành khác
  • Điều chỉnh phiếu trực tiếp ngay trên màn hình xem sổ sách, báo cáo (không cần phải thoát ra rồi vào phần hành nhập chứng từ tìm chứng từ để điều chỉnh)
  • Lập bút toán kết chuyển doanh thu chi phí cuối kỳ
  • Kết xuất dữ liệu báo cáo tài chính ra file excel để nhập dữ liệu vào HTKK gửi qua mạng.
  • Màu sắc hài hòa, không sử dụng màu sặc sỡ gây nhức mắt khi làm việc trong thời gian dài
  • Hướng dẫn theo ngữ cảnh khi nhập liệu (nhấn F1 để xem hướng dẫn nhập liệu của form hiện hành)
  • Gửi yêu cầu hỗ trợ ngay trong phần mềm, …

Sử dụng bộ danh mục định khoản mẫu trong khi nhập liệu

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thường xuyên, lập đi lập lại, người sử dụng có thể hệ thống hoá các nghiệp vụ này thành bộ danh mục định khoản mẫu tích hợp vào trong hệ thống, giảm bớt khối lượng công việc khi nhập liệu, chuẩn hoá nghiệp vụ phát sinh theo yêu cầu. Mỗi nghiệp vụ cấp 1 mã định khoản duy nhất, khi cập nhật chứng từ phát sinh hàng ngày có thể sử dụng bộ mã này để nhập liệu vừa mang tính thống nhất, vừa mang tính chuyên nghiệp.