Phần mềm kế toán doanh nghiệp chuẩn theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Dành cho các loại hình doanh nghiệp:

    1. Doanh nghiệp 

    2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa (không bắt buộc)

(5) 6.999.999 VNĐ
(7) 3.600.000 VNĐ
(8) 3.999.999 VNĐ
(7) 7.500.000 VNĐ12.000.000 VNĐ