Lưu trữ Danh mục: Tổng hợp

Đăng ký kinh doanh – Bố cáo thành lập doanh nghiệp trình tự thủ tục

Đăng ký kinh doanh

Đăng ký kinh doanh, bố cáo thành lập doanh nghiệp. Bố cáo thành lập doanh nghiệp là thủ tục, hình thức giới thiệu doanh nghiệp với công chúng. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện đăng thông tin trên Cổng […]

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ-CHỌN PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Hóa đơn điện tử sử dụng trong giao dịch mua bán hàng hóa của doanh nghiệp, lựa chọn giải pháp nào để tối ưu hóa công việc kế toán tại doanh nghiệp mình ? Vấn đề đặt ra cho chúng ta ở đây là : Chọn nhà cung cấp hóa đơn nào để mua dịch […]

Tiêu chí phân loại qui mô doanh nghiệp

Căn cứ vào Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính Phủ Điều 3. Định nghĩa doanh nghiệp nhỏ và vừa 1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa […]