Lưu trữ Danh mục: Kê khai thuế

Doanh Nghiệp cần làm gì sau khi đăng ký kinh doanh, chọn phần mềm kế toán

Sau khi doanh nghiệp đã được cấp đăng ký kinh doanh, công việc chủ doanh nghiệp, kế toán cần làm theo trình tự như sau: 1. Bố cáo thành lập doanh nghiệp. 2. Khắc dấu và thông báo mẫu dấu đến sở Kế Hoạch Đầu Tư trước khi sử dụng. Qui định về con dấu: […]

Không phải nộp mẫu 06/GTGT đăng ký phương pháp nộp thuế GTGT khấu trừ đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ đồng

Kể từ ngày 5/11/2017 thông tư 93/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính có hiệu lực : Điểm chính thay đổi về thủ tục đăng ký thuế Doanh nghiệp có doanh thu dưới một tỷ đồng đăng ký mới hoặc đang hoạt động không phải nộp mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế để đăng ký nộp thuế […]

Tiêu chí phân loại qui mô doanh nghiệp

Căn cứ vào Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính Phủ Điều 3. Định nghĩa doanh nghiệp nhỏ và vừa 1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa […]