Máy chủ Windows XP, Windows 7

 CHỌN MÔ HÌNH CÀI ĐẶT

1. Sử dụng phần mềm KVIETPRO cho 1 máy duy nhất sử dụng hệ điều hành Windows XP, Windows 7 :

  • Cài đặt phần mềm SQLEXPR  và phần mềm KVIETPRO tại chính máy đó

2. Sử dụng phần mềm KVIETPRO trong mạng nội bộ :

Chọn máy Windows XP, Windows 7 có cấu hình mạnh nhất làm máy chủ, các máy cấu hình yếu hơn làm máy trạm

  • Tại máy chủ : Cài đặt phần mềm SQLEXPR  và phần mềm KVIETPRO
  • Tại máy trạm : Chỉ cần cài đặt phần mềm KVIETPRO.