MÁY CHỦ WINDOWS 8, WINDOWS 10

 CHỌN MÔ HÌNH CÀI ĐẶT

1. Sử dụng phần mềm KVIETPRO cho 1 máy duy nhất sử dụng hệ điều hành Windows 8,10 :

  • Cài đặt phần mềm SQLEXPR  và phần mềm KVIETPRO tại chính máy đó

2. Sử dụng phần mềm KVIETPRO trong mạng nội bộ :

Chọn máy Windows 8,10  có cấu hình mạnh nhất làm máy chủ, các máy cấu hình yếu hơn làm máy trạm

  • Tại máy chủ : Cài đặt phần mềm SQLEXPR và phần mềm KVIETPRO
  • Tại máy trạm : Chỉ cần cài đặt phần mềm KVIETPRO.