Bố cáo thành lập doanh nghiệp sau khi đăng ký kinh doanh

Bố cáo thành lập doanh nghiệp là thủ tục, hình thức giới thiệu doanh nghiệp với công chúng. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện đăng thông tin trên Cổng thông tin doanh nghiệp của cơ quan Đăng ký kinh doanh theo trình tự, thủ tục và nộp phí theo quy định.

Trường doanh nghiệp phải đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Các trường hợp phải nộp phí

– Đăng ký thành lập doanh nghiệp.

– Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. (Các đăng ký làm thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận).

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến nội dung về ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Các trường không phải nộp phí.

– Công bố mẫu con dấu; công bố thông tin giải thể; bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính;

– Doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung hồ sơ đăng ký không làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Điều 49, 51, 52 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, khoản 16 điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP, khoản 3 điều 32 Luật doanh nghiệp và  Khoản 3 Công văn 4211/BKHDT-DKKD.

– Thông báo thay đổi vốn đầu tư chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định Điều 50 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

– Thay đổi nội dung đăng ký thuế theo quy định tại Điều 53 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

– Và thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, chào bán cổ phần riêng lẻ, cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền, theo quy định tại Điều 54 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Phương thức đề nghị đăng tải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

+ Doanh nghiệp có thể đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo các phương thức sau:

+ Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Sau khi tiếp nhận yêu cầu đăng tải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chuyển yêu cầu cho Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh để xử lý đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

+ Trực tiếp tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.

+Thông qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Thời hạn đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp .

– Đối với doanh nghiệp mới thành lập hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Đối với doanh nghiệp giải thể:  trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể theo quy định tại Khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp.

– Đối với công ty cổ phần phát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán số cổ phần đó cho tất cả cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có: trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

Nói thì phức tạp nhưng cách thực hiện đơn giản nhất là:

Khi bạn đến Sở Kế Hoạch Đầu Tư để nhận chứng nhận đăng ký kinh doanh (đăng ký thay đổi) bạn liên hệ bộ phận Tiếp Nhận và Giao Trả Hồ Sơ yêu cầu họ hỗ trợ đăng bố cáo cho DN bạn, họ sẽ cung cấp mẫu biểu để bạn điền vào, nộp phí là xong. Theo trình tự có thể hiểu như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và thanh toán phí theo quy định tại Bộ phận Tiếp nhận và giao trả hồ sơ;

Bước 2: Doanh nghiệp lưu giữ Giấy biên nhận, Biên lai thu phí để làm căn cứ chứng minh việc đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định;

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải nội dung đăng ký doanh nghiệp lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4; Tra cứu Bố cáo của DN bạn

Bước 1: truy cập vào website https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ và chọn mục Dịch vụ công/Bố cáo điện tử  trên trang thông tin.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản.

Bước 3: Tìm kiếm, nhập mã số doanh nghiệp của bạn để tìm kiếm.